ما یک شرکت حرفه ای برای گسترش کسب و کار های آنلاین و دیجیتال مارکتینگ هستیم

گالری تصاویر

ارتباط با ما

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

info@domain.com

0383-12345678

با استفاده از پروتکل ws می توانید آخرین اطلاعات نماد بورسی مورد نظر را به صورت ریل تایم با آپدیت سریع داشته باشید.

اطلاعات نماد خاص

لینک کانکشن wss://sourcearena.ir:4040/?token=TOKEN
نکته: درصورتی که توکن معتبر نباشد، کانکشن برقرار نخواهد شد. برای استفاده از این سرویس نیاز به اشتراک وب سوکت بورس دارید.

دستورالعمل
کد نماد مورد نظر را به صورت زیر به وب سوکت ارسال نمایید. در صورتی که نیاز به اطلاعات چندین نماد دارید، مجدد همین کار را تکرار کنید.
{"instance_code":"44818950263583523"}
لیست نمادها:
https://api.sourcearena.ir/symbols/all

مثال خروجی:

{
 "basis": {
  "ins": "2400322364771558",
  "last_trade_date": "1402/4/5",
  "last_trade_time": "10:39:02",
  "close": "1215",
  "final": "1220",
  "close_c": -27,
  "final_c": -22,
  "close_cp": -2.1739130434782608,
  "final_cp": -1.7713365539452497,
  "trade_number": "11540",
  "trade_volume": "882970309",
  "trade_value": "1077150595685"
 },
 "orders": [
  {
   "sell_price": "1210",
   "buy_price": "1208",
   "buy_volume": "9114360",
   "sell_volume": "129318",
   "buy_count": "50",
   "sell_count": "1"
  },
  {
   "sell_price": "1211",
   "buy_price": "1207",
   "buy_volume": "12500952",
   "sell_volume": "800000",
   "buy_count": "45",
   "sell_count": "2"
  },
  {
   "sell_price": "1212",
   "buy_price": "1206",
   "buy_volume": "19973446",
   "sell_volume": "424852",
   "buy_count": "61",
   "sell_count": "4"
  },
  {
   "sell_price": "1213",
   "buy_price": "1205",
   "buy_volume": "15765445",
   "sell_volume": "12270",
   "buy_count": "78",
   "sell_count": "1"
  },
  {
   "sell_price": "1214",
   "buy_price": "1204",
   "buy_volume": "25438111",
   "sell_volume": "11947",
   "buy_count": "88",
   "sell_count": "3"
  }
 ]
}
 
خروجی فیلد مثال
کد نماد basis.ins 2400322364771558
آخرین قیمت basis.close 1215
تاریخ آخرین معامله basis.last_trade_date 1402/4/5
زمان آخرین معامله basis.last_trade_time 10:39:02
آخرین قیمت basis.close 1215
قیمت پایانی basis.final 1220
تغییر آخرین قیمت basis.close_c -27
تغییر قیمت پایانی basis.final_c -22
درصد تغییر آخرین قیمت basis.close_cp -2.17
درصد تغییر قیمت پایانی basis.final_cp -1.77
تعداد معامله basis.trade_number 11540
حجم معامله basis.trade_volume 882970309
ارزش معامله basis.trade_value 1077150595685
صف خرید و فروش orders 5 صف که به صورت نزولی می باشد