ما یک شرکت حرفه ای برای گسترش کسب و کار های آنلاین و دیجیتال مارکتینگ هستیم

گالری تصاویر

ارتباط با ما

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

info@domain.com

0383-12345678

اندپوینت ها

- اطلاعات لحظه ای همه نمادها
- اطلاعات لحظه ای نماد خاص
- کندل روزانه رمزارز ها
- الگوهای کندل استیک در نماد

1) اطلاعات لحظه ای همه نمادها

قیمت لحظه ای 700 رمز ارز اصلی بازار همراه با بازدهی،حجم و مارکت کپ
احراز هویت: https://sourcearena.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودی فیلد نوع ضرورت مثال
توکن شما token string دارد c35544a67970a51a73e693a8208610d3
فیلد ارز دیجیتال crypto_v2 string دارد all
مثال خروجی:
https://sourcearena.ir/api/?token=c35544a67970a51a73e693a8208610d3&crypto_v2=all

    {
      "last_update": "2021-08-16 11:58:35",
      "data": [
        {
          "symbol": "BTC",
          "name": "Bitcoin",
          "slug": "bitcoin",
          "icon": "https:\/\/s2.coinmarketcap.com\/static\/img\/coins\/128x128\/1.png",
          "price": "47346.031865642",
          "change_percent_1h": "0.1398",
          "change_percent_24h": "2.1609",
          "change_percent_7d": "8.942",
          "change_percent_30d": "50.2194",
          "change_percent_60d": "20.6021",
          "change_percent_90d": "4.8191",
          "volume_24h": "33556610972",
          "market_cap": "889520060082"
        },
        ...
 
خروجی فیلد مثال
آخرین آپدیت last_update 2021-08-16 11:58:35
نماد ارزدیجیتال symbol BTC
نام کامل name Bitcoin
Slug slug bitcoin
آیکون icon https:\/\/s2.coinmarketcap.com\/static\/img\/coins\/128x128\/1.png
آخرین قیمت price 47346.031865642
تغییر قیمت یک ساعته change_percent_1h 0.1398
تغییر قیمت 24 ساعته change_percent_24h 2.1609
تغییر قیمت 7 روزه change_percent_7d 8.942
تغییر قیمت 30 روزه change_percent_30d 50.2194
تغییر قیمت 60 روزه change_percent_60d 20.6021
تغییر قیمت 90 روزه change_percent_90d 4.8191
حجم 24 ساعته volume_24h 33556610972
مارکت کپ market_cap 889520060082

2) اطلاعات لحظه ای نماد خاص

قیمت لحظه ای 700 رمز ارز اصلی بازار همراه با بازدهی،حجم و مارکت کپ
احراز هویت: https://sourcearena.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودی فیلد نوع ضرورت مثال
توکن شما token string دارد c35544a67970a51a73e693a8208610d3
فیلد ارز دیجیتال crypto_v2 string دارد btc
مثال خروجی:
https://sourcearena.ir/api/?token=c35544a67970a51a73e693a8208610d3&crypto_v2=btc

   
        {
          "symbol": "BTC",
          "name": "Bitcoin",
          "slug": "bitcoin",
          "icon": "https:\/\/s2.coinmarketcap.com\/static\/img\/coins\/128x128\/1.png",
          "price": "47346.031865642",
          "change_percent_1h": "0.1398",
          "change_percent_24h": "2.1609",
          "change_percent_7d": "8.942",
          "change_percent_30d": "50.2194",
          "change_percent_60d": "20.6021",
          "change_percent_90d": "4.8191",
          "volume_24h": "33556610972",
          "market_cap": "889520060082"
        }
 
خروجی فیلد مثال
نماد ارزدیجیتال symbol BTC
نام کامل name Bitcoin
Slug slug bitcoin
آیکون icon https:\/\/s2.coinmarketcap.com\/static\/img\/coins\/128x128\/1.png
آخرین قیمت price 47346.031865642
تغییر قیمت یک ساعته change_percent_1h 0.1398
تغییر قیمت 24 ساعته change_percent_24h 2.1609
تغییر قیمت 7 روزه change_percent_7d 8.942
تغییر قیمت 30 روزه change_percent_30d 50.2194
تغییر قیمت 60 روزه change_percent_60d 20.6021
تغییر قیمت 90 روزه change_percent_90d 4.8191
حجم 24 ساعته volume_24h 33556610972
مارکت کپ market_cap 889520060082

3) کندل روزانه رمز ارز ها

قیمت های OHLC و Volume نماد در n دوره گذشته
احراز هویت: https://sourcearena.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودی فیلد نوع ضرورت مثال
توکن شما token string دارد c35544a67970a51a73e693a8208610d3
نماد ارز دیجیتال crypto_v2 string دارد btc
تعداد ریکورد درخواستی limit int دارد 50
تایم فریم period strint دارد 1d
مثال خروجی:
https://sourcearena.ir/api/?token=c35544a67970a51a73e693a8208610d3&crypto=btc&limit=50&period=1d

   
    {
      "symbol": "BTC",
      "count": 50,
      "data": [
        {
          "timestamp": 1629055800,
          "time": "2021-08-16 00:00:00",
          "open": "46973.82",
          "high": "47800.0",
          "low": "46741.44",
          "close": "47596.25",
          "volume": "3053.930156"
        },
        {
          "timestamp": 1628969400,
          "time": "2021-08-15 00:00:00",
          "open": "47068.5",
          "high": "47242.24",
          "low": "47048.8",
          "close": "47104.6",
          "volume": "699.521223"
        },
        ...
 
خروجی فیلد مثال
نماد ارزدیجیتال symbol BTC
تعداد ریکورد count 50
زمان به ثانیه UNIX timestamp 1629055800
تاریخ کامل time 2021-08-16 00:00:00
اولین قیمت open 46973.82
بالاترین قیمت high 47800.0
پایینترین قیمت low 46741.44
آخرین قیمت close 47596.25
حجم (واحد: ارز) volume 3053.930156

4) الگوهای کندل استیک

شناسایی الگوهای کندل استیک(مانند چکش،دوجی،سنجاقک و ...) در نماد موردنظر
احراز هویت: https://sourcearena.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودی فیلد نوع ضرورت مثال
توکن شما token string دارد c35544a67970a51a73e693a8208610d3
نماد ارز دیجیتال cs_crypto string دارد eth
تایم فریم tf string دارد 1d
مثال خروجی:
https://sourcearena.ir/api/?token=c35544a67970a51a73e693a8208610d3&cs_crypto=eth&tf=1d

   
    {
      "symbol": "ETH",
      "patterns": [
        "Doji"
      ]
    }
 
خروجی فیلد مثال
نماد ارزدیجیتال symbol eth
پترن های موجود در آخرین کندل patterns Array("Doji")