ما یک شرکت حرفه ای برای گسترش کسب و کار های آنلاین و دیجیتال مارکتینگ هستیم

گالری تصاویر

ارتباط با ما

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

info@domain.com

0383-12345678


به طور خلاصه در این وب سرویس اطلاعات لحظه ای و سابقه ای نماد ها و شاخص ها و اطلاعات مرتبط با این دو ارائه می شود.

برای مشاهده صحت اطلاعات لحظه ای به این صفحه مراجعه کنید

اندپوینت ها

- اندیکاتور
- کوئری نماد
- شاخص صنایع
- nav صندوق
- الگوهای کندل استیک
- قدرت خرید و فروش حقیقی در n روز اخیر
- سابقه اندیکاتورها
- ریزمعاملات نمادها
- کندل روزانه (تعدیل نشده)
- کندل روزانه (تعدیل شده)
- لیست نماد های متوقف شده جدید
- تاریخچه قیمت و حجم n روز اخیر
- سابقه شاخص بورس و فرابورس در n روز اخیر جدید
- پیام های ناظر بازار
- اطلاعات همه نماد ها
- جستجوی نماد خاص
- سهام داران عمده هر سهم
- تغییرات سهام داران عمده هر سهم
- اطلاعات شاخص بورس و فرابورس
- اطلاعیه های کدال

1) اطلاعات قیمتی روزانه(کندل)

قیمت های مورد نیاز نمودار شمعی شامل اولین قیمت، آخرین قیمت، پایینترین قیمت و بالاترین قیمت از تاریخ فروردین ۱۳۹۸ به بعد
احراز هویت: https://sourcearena.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودی فیلد نوع ضرورت مثال
توکن شما token string دارد c35544a67970a51a73e693a8208610d3
نام نماد history string دارد شپنا
دوره period string دارد 1399/04
مثال خروجی:
https://sourcearena.ir/api/?token=c35544a67970a51a73e693a8208610d3&history=شپنا&period=1399/04

 [
  {
    "date": "1399/04/19",
    "close_price": "32880",
    "first_price": "32880",
    "highest_price": "32880",
    "lowest_price": "29760",
    "trade_volume": 489587319
  },
  {
    "date": "1399/04/18",
    "close_price": "32880",
    "first_price": "32880",
    "highest_price": "32880",
    "lowest_price": "29760",
    "trade_volume": 489587319
  },
  {
    "date": "1399/04/16",
    "close_price": "32290",
    "first_price": "32290",
    "highest_price": "32290",
    "lowest_price": "32290",
    "trade_volume": 1587681
  },
 .
 .
 
خروجی فیلد مثال
تاریخ date 1399/04/16
اولین قیمت first_price 32290
آخرین قیمت close_price 32290
بالاترین قیمت highest_price 32290
پایینترین قیمت lowest_price 32290

2) تاریخچه قیمت نماد n روز اخیر

مناسب برای محاسبه میانگین هقتگی و ماهانه احراز هویت: https://sourcearena.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودی فیلد نوع ضرورت مثال
توکن شما token string دارد c35544a67970a51a73e693a8208610d3
نام نماد name string دارد فملی
تعداد ریکورد days int دارد 15
مثال خروجی:
https://sourcearena.ir/api/?token=c35544a67970a51a73e693a8208610d3&name=فملی&days=15

 [
  {
    "date": "1399/05/13",
    "close_price": "32880",
    "first_price": "32880",
    "highest_price": "32880",
    "lowest_price": "29760",
    "trade_volume": 489587319
  },
  {
    "date": "1399/05/12",
    "close_price": "32880",
    "first_price": "32880",
    "highest_price": "32880",
    "lowest_price": "29760",
    "trade_volume": 489587319
  },
 .
 .
 
خروجی فیلد مثال
تاریخ date 1399/04/16
اولین قیمت first_price 32290
آخرین قیمت close_price 32290
بالاترین قیمت highest_price 32290
پایینترین قیمت lowest_price 32290

3) اطلاعات همه نماد ها

اطلاعات همه نماد های بورسی و فرابورسی، صندوق، حق تقدم، معاملات بلوکی و اختیارمعامله که در آخرین روز معاملاتی بازار، معامله شدند. احراز هویت: https://sourcearena.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودی فیلد نوع ضرورت مثال
توکن شما token string دارد c35544a67970a51a73e693a8208610d3
متد all string دارد -
تاریخ time string ندارد 1399/04/10
نوع نمادها type int دارد همه نمادها=2
بورس و فرابورس = 0
توجه:
در صورت نبود فیلد time اطلاعات لحظه ای نمایش داده می شود.
مثال خروجی:
https://sourcearena.ir/api/?token=c35544a67970a51a73e693a8208610d3&all&type=0

  [
  {
    "name": "شصدف",
    "instance_code": "204092872752957",
    "full_name": "صنعتي دوده فام",
    "first_price": "33493",
    "close_price": "33493",
    "close_price_change": 1594,
    "close_price_change_percent": "5%",
    "final_price": "32023",
    "final_price_change": 124,
    "final_price_change_percent": "0.39%",
    "eps": "2862",
    "highest_price": "33493",
    "lowest_price": "33493",
    "P:E": 11.19,
    "trade_number": "4726",
    "trade_volume": "123747",
    "trade_value": "4144658271",
    "all_stocks": "200000000",
    "basis_volume": "1561378",
    "real_buy_volume": "123747",
    "co_buy_volume": "0",
    "real_sell_volume": "107663",
    "co_sell_volume": "16084",
    "real_buy_count": "5",
    "co_buy_count": "0",
    "real_sell_count": "4707",
    "co_sell_count": "4",
    "1_sell_count": "52",
    "2_sell_count": "0",
    "3_sell_count": "0",
    "1_buy_count": "1071",
    "2_buy_count": "4",
    "3_buy_count": "1",
    "1_sell_price": "33493",
    "2_sell_price": "0",
    "3_sell_price": "0",
    "1_buy_price": "33493",
    "2_buy_price": "33492",
    "3_buy_price": "33491",
    "1_sell_volume": "1080",
    "2_sell_volume": "0",
    "3_sell_volume": "0",
    "1_buy_volume": "5552157",
    "2_buy_volume": "653",
    "3_buy_volume": "200"
  },
  {
    "name": "فسا",
    "instance_code": "318005355896147",
    "full_name": "پتروشيمي فسا",
    "first_price": "2730",
    "close_price": "2730",
    "close_price_change": 79,
    "close_price_change_percent": "2.98%",
    "final_price": "2682",
    "final_price_change": 31,
    "final_price_change_percent": "1.17%",
    "eps": "12",
    "highest_price": "2730",
    "lowest_price": "2730",
    "P:E": 223.5,
    "trade_number": "204",
    "trade_volume": "3020685",
    "trade_value": "8246470050",
    "all_stocks": "3486000000",
    "basis_volume": "7457122",
    "real_buy_volume": "2620685",
    "co_buy_volume": "1",
    "real_sell_volume": "3020685",
    "co_sell_volume": "0",
    "real_buy_count": "18",
    "co_buy_count": "400000",
    "real_sell_count": "172",
    "co_sell_count": "0",
    "1_sell_count": "1",
    "2_sell_count": "1",
    "3_sell_count": "1",
    "1_buy_count": "489",
    "2_buy_count": "4",
    "3_buy_count": "3",
    "1_sell_price": "2730",
    "2_sell_price": "2885",
    "3_sell_price": "2900",
    "1_buy_price": "2730",
    "2_buy_price": "2729",
    "3_buy_price": "2720",
    "1_sell_volume": "17000",
    "2_sell_volume": "2153",
    "3_sell_volume": "10000",
    "1_buy_volume": "13457708",
    "2_buy_volume": "10940",
    "3_buy_volume": "5900"
  }
  ]
خروجی فیلد مثال
نام کامل نماد name غپینو
کلید نماد در tse instance_code 204092872752957
نام کامل نماد full_name پارس مینو
اولین قیمت first_price 11260
آخرین قیمت close_price 12957
تغییرات آخرین قیمت close_price_change -681
درصد تغییرات آخرین قیمت close_price_change_percent -4.99%
قیمت پایانی final_price 12981
تغییرات قیمت پایانی final_price_change -657
درصد تغییرات قیمت پایانی final_price_change_percent -4.82%
بالاترین قیمت highest_price 28480
پایینترین قیمت lowest_price 26300
eps eps 157
P:E P:E 82.68
تعداد فروشندگان ردیف اول 1_sell_count 339
تعداد فروشندگان ردیف دوم 2_sell_count 2
تعداد فروشندگان ردیف سوم 3_sell_count 2
حجم فروش ردیف اول 1_sell_volume 7506984
حجم فروش ردیف دوم 2_sell_volume 850
حجم فروش ردیف سوم 3_sell_volume 15496
قیمت فروش ردیف اول 1_sell_price 12957
قیمت فروش ردیف دوم 2_sell_price 12958
قیمت فروش ردیف سوم 3_sell_price 12959
تعداد خریداران ردیف اول 1_buy_count 101
تعداد خریداران ردیف دوم 2_buy_count 0
تعداد خریداران ردیف سوم 3_buy_count 0
حجم خرید ردیف اول 1_buy_volume 591431
حجم خرید ردیف دوم 2_buy_volume 0
حجم خرید ردیف سوم 3_buy_volume 0
قیمت خرید ردیف اول 1_buy_price 12957
قیمت خرید ردیف دوم 2_buy_price 0
قیمت خرید ردیف سوم 3_buy_price 0
تعداد خریداران حقوقی co_buy_count 6
تعداد خریداران حقیقی real_buy_count 4550
تعداد فروشندگان حقیقی real_sell_count 2663
تعداد فروشندگان حقوقی co_sell_count 5
حجم خرید حقیقی real_buy_volume 56549986
حجم خرید حقوقی co_buy_volume 856929
حجم فروش حقیقی real_sell_volume 55440548
حجم فروش حقوقی co_sell_volume 1966367
تعداد کل معاملات trade_number 9334
حجم معاملات trade_volume 9334
ارزش معاملات trade_value 745199163615
تعداد کل سهام all_stocks 6622407000
حجم مبنا basis_volume 3483107

4) اطلاعات تکی نماد

اطلاعات همه نماد های بورسی و فرابورسی به صورت لحظه ای یا به تاریخ مشخص(از تاریخ خرداد ماه سال 1399) احراز هویت: https://sourcearena.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودی فیلد نوع ضرورت مثال
توکن شما token string دارد c35544a67970a51a73e693a8208610d3
نام نماد name string دارد غپینو
تاریخ time int ندارد 1399/03/07
توجه:
در صورت نبود فیلد time اطلاعات لحظه ای نمایش داده می شود
مثال خروجی:
https://sourcearena.ir/api/?token=c35544a67970a51a73e693a8208610d3&name=غپینو&time=1399/03/07

  {
 "full_name": "پارس مينو",
 "latin_name": "Pars Minoo",
 "type": "محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر",
 "market": "بازار اول (تابلوي فرعي) بورس",
 "state": "مجاز",
 "close_price": "12957",
 "close_price_change": -681,
 "close_price_change_percent": "-4.99%",
 "final_price": "12981",
 "final_price_change": -657,
 "final_price_change_percent": "-4.82%",
 "eps": "157",
 "highest_price": "13270",
 "lowest_price": "12957",
 "P:E": 82.68,
 "daily_price_high": "14319.00",
 "daily_price_low": "12957.00",
 "1_sell_count": "339",
 "2_sell_count": "2",
 "3_sell_count": "2",
 "1_buy_count": "101",
 "2_buy_count": "0",
 "3_buy_count": "0",
 "1_buy_price": "12957",
 "2_buy_price": "0",
 "3_buy_price": "0",
 "1_sell_price": "12957",
 "2_sell_price": "12958",
 "3_sell_price": "12959",
 "1_buy_volume": "591431",
 "2_buy_volume": "0",
 "3_buy_volume": "0",
 "1_sell_volume": "7506984",
 "2_sell_volume": "850",
 "3_sell_volume": "15496",
 "real_buy_count": "4550",
 "co_buy_count": "6",
 "real_sell_count": "2663",
 "co_sell_count": "5",
 "real_buy_volume": "56549986",
 "co_buy_volume": "856929",
 "real_sell_volume": "55440548",
 "co_sell_volume": "1966367",
 "basis_volume": "3483107",
 "all_stocks": "6622407000",
 "trade_volume": 57406915,
 "co_buy_value": 11123795349,
 "real_buy_value": 734075368266,
 "co_sell_value": 25525410027,
 "real_sell_value": 719673753588,
 "trade_value": 745199163615,
 "trade_number": "9334"
}
خروجی فیلد مثال
نام کامل نماد full_name پارس مینو
نام لاتین latin_name Pars Minoo
نوع type محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
وضعیت state مجاز
آخرین آپدیت قیمت last_update_time 06:40:05
آخریت تاریخ معامله last_trade_date 1399/09/16
آخرین قیمت close_price 12957
تغییرات آخرین قیمت close_price_change -681
درصد تغییرات آخرین قیمت close_price_change_percent -4.99%
قیمت پایانی final_price 12981
تغییرات قیمت پایانی final_price_change -657
درصد تغییرات قیمت پایانی final_price_change_percent -4.82%
eps eps 157
P:E P:E 82.68
حداکثر قیمت مجاز روز daily_price_high 14319
حداقل قیمت مجاز روز daily_price_low 12957
تعداد فروشندگان ردیف اول 1_sell_count 339
تعداد فروشندگان ردیف دوم 2_sell_count 2
تعداد فروشندگان ردیف سوم 3_sell_count 2
حجم فروش ردیف اول 1_sell_volume 7506984
حجم فروش ردیف دوم 2_sell_volume 850
حجم فروش ردیف سوم 3_sell_volume 15496
قیمت فروش ردیف اول 1_sell_price 12957
قیمت فروش ردیف دوم 2_sell_price 12958
قیمت فروش ردیف سوم 3_sell_price 12959
تعداد خریداران ردیف اول 1_buy_count 101
تعداد خریداران ردیف دوم 2_buy_count 0
تعداد خریداران ردیف سوم 3_buy_count 0
حجم خرید ردیف اول 1_buy_volume 591431
حجم خرید ردیف دوم 2_buy_volume 0
حجم خرید ردیف سوم 3_buy_volume 0
قیمت خرید ردیف اول 1_buy_price 12957
قیمت خرید ردیف دوم 2_buy_price 0
قیمت خرید ردیف سوم 3_buy_price 0
تعداد خریداران حقوقی co_buy_count 6
تعداد خریداران حقیقی real_buy_count 4550
تعداد فروشندگان حقیقی real_sell_count 2663
تعداد فروشندگان حقوقی co_sell_count 5
حجم خرید حقیقی real_buy_volume 56549986
حجم خرید حقوقی co_buy_volume 856929
حجم فروش حقیقی real_sell_volume 55440548
حجم فروش حقوقی co_sell_volume 1966367
ارزش خرید های حقیقی real_buy_value 734075368266
ارزش خرید های حقوقی co_buy_value 11123795349
ارزش فروش های حقیقی real_sell_value 719673753588
ارزش فروش های حقوقی co_sell_value 25525410027
تعداد کل معاملات trade_number 9334
حجم معاملات trade_volume 1963523
ارزش معاملات trade_value 745199163615
تعداد کل سهام all_stocks 6622407000
حجم مبنا basis_volume 3483107

5) اندیکاتور

مقدار اندیکاتور های هر سهم. احراز هویت: https://sourcearena.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودی فیلد نوع ضرورت مثال
توکن شما token string دارد c35544a67970a51a73e693a8208610d3
فیلد اندیکاتور all_indicators string دارد
نماد name string دارد فملی
تعدیل شده adjusted boolean ندارد true
* اندیکاتور های موجود: rsi, mfi, cci, wr, so, macd, ichimoku, bb, ema, sma, rv * برای دریافت اندیکاتور های همه نماد ها مقدار فیلد all_indicators را برابر با all قرار دهید * این قسمت ساعت 15 هر روز قابل دسترسی خواهد بود
مثال خروجی:
http://sourcearena.ir/api/?token=token&all_indicators&name=فملی

{
 "rsi_14": "71.89",
 "mfi_14": "81.23",
 "cci_14": "149.49",
 "wr_14": "-8.32",
 "so_14": {
  "k_value": "90.77",
  "d_value": "87.94",
  "stoch_rsi_14": "0.98"
 },
 "macd_26": {
  "macd_value": "718.61",
  "macd_signal_value": "90.90"
 },
 "ichimoku_9_26_52_26": {
  "tenken_sen_value": "14700.17",
  "kijun_sen_value": "13163.96"
 },
 "bb_20": {
  "upper": "16199.06",
  "lower": "8265.08"
 },
 "ema_5": "15009.18",
 "ema_10": "14041.58",
 "ema_20": "13177.97",
 "ema_30": "13044.60",
 "ema_50": "13231.71",
 "ema_100": "12943.43",
 "sma_5": "14670.30",
 "sma_10": "13901.81",
 "sma_20": "12232.07",
 "sma_30": "11991.01",
 "sma_50": "13351.51",
 "sma_100": "14830.94",
 "rv_90": "1.32",
 "technical_sum": {
  "buy": 18,
  "neutral": 3,
  "sell": 3
 }
}
 
* technical_sum : وضعیت اندیکاتور ها اگر اندیکاتور مورد نظر شما در لیست نیست با پشتیبانی تماس بگیرید

6) پیام های ناظر

به صورت لحظه ای دریافت می کنیم و تمام پیام ها را شامل می شود. احراز هویت: https://sourcearena.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودی فیلد نوع ضرورت مثال
توکن شما token string دارد c35544a67970a51a73e693a8208610d3
فیلد ناظر inspect string دارد 1) inspect=all
2) inspect=نام نماد *
* برای دریافت همه پیام ها all و برای دریافت پیام نماد مورد نظر نام نماد را داخل فیلد inspect جایگذاری کنید.
مثال خروجی:
http://sourcearena.ir/api/?token=c35544a67970a51a73e693a8208610d3&inspect=دارا

[{"head":"اطلاعیه در خصوص صندوق سرمایه گذاری (دارا یکم)","time":"99/5/25 12:26","text":"به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند، زمان انجام معاملات در نماد معاملاتی صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم(دارا یکم) از ساعت 12:35 الی 13:45 می باشد. همچنین دوره سفارش گیری در نماد مذکور از ساعت 12:35 الی 12:45 می باشد. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران"}]
 
خروجی فیلد مثال
تیتر head اطلاعیه در خصوص صندوق سرمایه گذاری (دارا یکم)
پیام text به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند، زمان انجام معاملات در نماد معاملاتی صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم(دارا یکم) از ساعت 12:35 الی 13:45 می باشد. همچنین دوره سفارش گیری در نماد مذکور از ساعت 12:35 الی 12:45 می باشد. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
زمان time 99/5/25 12:26

7) سهامداران عمده هر سهم

لیست سهامداران سهم مرتب شده بر اساس میزان سهام احراز هویت: https://sourcearena.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودی فیلد نوع ضرورت مثال
توکن شما token string دارد c35544a67970a51a73e693a8208610d3
نام سهم stockholder string دارد آپ
تاریخ date string ندارد 1401/10/10
توجه:
در صورت نبود فیلد date اطلاعات لحظه ای نمایش داده می شود
مثال خروجی:
https://www.sourcearena.ir/api/?token=c35544a67970a51a73e693a8208610d3&stockholder=آپ

[
  {
    "name": "شخص حقيقي",
    "volume": "670 M",
    "percent": "25.290",
    "change": "0"
  },
  {
    "name": "شخص حقيقي",
    "volume": "655 M",
    "percent": "24.730",
    "change": "0"
  },
  {
    "name": "شركت گسترش فناوري هاي نوين-سهامي خاص-",
    "volume": "479 M",
    "percent": "18.060",
    "change": "0"
  },
  {
    "name": "صندوق رفاه وتامين آتيه",
    "volume": "477 M",
    "percent": "17.990",
    "change": "0"
  },
  {
    "name": "صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرينان دي",
    "volume": "28 M",
    "percent": "1.050",
    "change": "0"
  }
]
 
خروجی فیلد مثال
نام سهامدار name صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرينان دي
حجم سهم volume 28 M
درصد از کل سهام percent 1.050
میزان تغییر سهام در همان روز change 0

8) تغییرات سهام داران عمده هر سهم

تغییرات اخیر سهام داران بر اساس خروجی tsetmc احراز هویت: https://sourcearena.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودی فیلد نوع ضرورت مثال
توکن شما token string دارد c35544a67970a51a73e693a8208610d3
نام سهم stockholder string دارد شستا
تغییرات change string دارد true
مثال خروجی:
https://www.sourcearena.ir/api/?token=c35544a67970a51a73e693a8208610d3&stockholder=شستا&change=true
[
 {
  "name": "سازمان تامین اجتماعی",
  "possessions": [
   {
    "date": "1399/4/11",
    "volume": "72000336460"
   },
   {
    "date": "1399/4/12",
    "volume": "72000336460"
   },
   {
    "date": "1399/4/15",
    "volume": "72000336460"
   },
   {
    "date": "1399/4/16",
    "volume": "72000336460"
   },
   {
    "date": "1399/4/17",
    "volume": "72000336460"
   },
   {
    "date": "1399/4/18",
    "volume": "72000336460"
   },
   {
    "date": "1399/4/19",
    "volume": "71900336460"
   },
   {
    "date": "1399/4/22",
    "volume": "71899436460"
   },
   {
    "date": "1399/4/23",
    "volume": "71721501541"
   },
   {
    "date": "1399/4/24",
    "volume": "71521501541"
   },
   {
    "date": "1399/4/25",
    "volume": "71321501541"
   },
   {
    "date": "1399/4/26",
    "volume": "71321501541"
   },
   {
    "date": "1399/4/29",
    "volume": "71321501541"
   },
   {
    "date": "1399/4/30",
    "volume": "71321501541"
   },
   {
    "date": "1399/4/31",
    "volume": "71321501541"
   },
   {
    "date": "1399/5/1",
    "volume": "71321501541"
   },
   {
    "date": "1399/5/2",
    "volume": "71321501541"
   },
   {
    "date": "1399/5/5",
    "volume": "71121501541"
   },
   {
    "date": "1399/5/6",
    "volume": "70921501541"
   },
   {
    "date": "1399/5/7",
    "volume": "70721501541"
   },
   {
    "date": "1399/5/8",
    "volume": "70721501541"
   },
   {
    "date": "1399/5/9",
    "volume": "70721501541"
   },
   {
    "date": "1399/5/12",
    "volume": "70721501541"
   },
   {
    "date": "1399/5/13",
    "volume": "70621501541"
   },
   {
    "date": "1399/5/14",
    "volume": "70621501541"
   },
   {
    "date": "1399/5/15",
    "volume": "70607157981"
   },
   {
    "date": "1399/5/16",
    "volume": "70607157981"
   },
   {
    "date": "1399/5/20",
    "volume": "70607157981"
   },
   {
    "date": "1399/5/21",
    "volume": "70607157981"
   },
   {
    "date": "1399/5/22",
    "volume": "70607157981"
   },
   {
    "date": "1399/5/23",
    "volume": "70607157981"
   },
   {
    "date": "1399/5/26",
    "volume": "70607157981"
   },
   {
    "date": "1399/5/27",
    "volume": "70607157981"
   },
   {
    "date": "1399/5/28",
    "volume": "70607157981"
   },
   {
    "date": "1399/5/29",
    "volume": "70607157981"
   },
   {
    "date": "1399/5/30",
    "volume": "70607157981"
   },
   {
    "date": "1399/6/2",
    "volume": "70607157981"
   },
   {
    "date": "1399/6/3",
    "volume": "70607157981"
   },
   {
    "date": "1399/6/4",
    "volume": "70607157981"
   },
   {
    "date": "1399/6/5",
    "volume": "70607157981"
   },
   {
    "date": "1399/6/6",
    "volume": "70607157981"
   },
   {
    "date": "1399/6/11",
    "volume": "70607157981"
   },
   {
    "date": "1399/6/12",
    "volume": "70607157981"
   },
   {
    "date": "1399/6/13",
    "volume": "70657157981"
   },
   {
    "date": "1399/6/16",
    "volume": "70777157981"
   },
   {
    "date": "1399/6/17",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/6/18",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/6/19",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/6/20",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/6/23",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/6/24",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/6/25",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/6/26",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/6/27",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/6/30",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/6/31",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/7/1",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/7/2",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/7/3",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/7/6",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/7/7",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/7/8",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/7/9",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/7/10",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/7/13",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/7/14",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/7/15",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/7/16",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/7/17",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/7/20",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/7/21",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/7/22",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/7/23",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/7/24",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/7/28",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/7/30",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/8/1",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/8/4",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/8/6",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/8/7",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/8/8",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/8/11",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/8/12",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/8/13",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/8/15",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/8/18",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/8/19",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/8/20",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/8/21",
    "volume": "70866957981"
   },
   {
    "date": "1399/8/22",
    "volume": "70866957981"
   }
  ]
 }
]
خروجی فیلد مثال
نام سهامدار name سازمان تامین اجتماعی
دارایی ها possessions Array

9) اطلاعات بازار بورس و فرابورس

اطلاعات بازار شامل شاخص و تغییرات آن و اطلاعاتی از این قبیل احراز هویت: https://sourcearena.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودی فیلد نوع ضرورت مثال
توکن شما token string دارد c35544a67970a51a73e693a8208610d3
نوع خروجی market string دارد market_bourse
تاریخ time string ندارد 1399/03/10
مقادیر مجاز برای فیلد market:
market_bourse : بورس در یک نگاه market_farabourse : فرابورس در یک نگاه fav_namad_bourse : نمادهای پر بازدید بورس fav_namad_farabourse : نمادهای پربازدید فرابورس ind_namad_bourse : تاثیر در شاخص بورس ind_namad_farabourse : تاثیر در شاخص فرابورس
توجه:
در صورت نبود فیلد time اطلاعات لحظه ای نمایش داده می شود
مثال خروجی:
https://sourcearena.ir/api/?token=c35544a67970a51a73e693a8208610d3&market=market_bourse&time=1399/03/10

  {
  "bourse":{
   "state":"closed",
   "index":"973,494.45",
   "index_change":"34936.87",
   "index_h":"318,896.88",
   "index_h_change":"6848.83",
   "market_value":"36,495,586.981B",
   "trade_number":"944,960",
   "trade_value":"61,921.290B",
   "trade_volume":"7.547B"
}
خروجی فیلد مثال
وضعیت state closed
شاخص index 973,494.45
تغییرات شاخص index_change 34936.87
شاخص هم وزن index_h 318,896.88
تغییرات شاخص هم وزن index_h_change 6848.83
تعداد معاملات trade_number 944,960
ارزش معاملات trade_value 61,921.290B
حجم معاملات trade_volume 7.547B

11) اطلاعیه های کدال

اطلاعیه های نماد های بورسی و فرابورسی با قابلیت سرچ احراز هویت: https://sourcearena.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودی فیلد نوع ضرورت مثال
توکن شما token string دارد c35544a67970a51a73e693a8208610d3
نوع خروجی codal string دارد شتران
شماره صفحه p int دارد 1
مقادیر مجاز برای فیلد codal:
all : همه اطلاعیه ها نام نماد : جستجوی نماد خاص
مثال خروجی:
https://sourcearena.ir/api/?token=c35544a67970a51a73e693a8208610d3&codal=شتران&p=1

[
 {
 "symbol": "شتران",
 "name": "پالایش نفت تهران",
 "letter_number": "ن-۱۱",
 "date": "۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱۴:۵۵:۲۷",
 "title": "گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹",
 "link": "https://codal.ir/Reports/Attachment.aspx?LetterSerial=t6MutEYtqLdCAUtK6qJhMg%3d%3d"
 }
]
 
خروجی فیلد مثال
نام نماد symbol شتران
نام کامل name پالایش نفت تهران
شماره نامه letter_number ن-۱۱
تاریخ اطلاعیه date ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱۴:۵۵:۲۷
عنوان title گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
لینک اطلاعیه link https://codal.ir/Reports/Attachment.aspx?LetterSerial=t6MutEYtqLdCAUtK6qJhMg%3d%3d
فایل پی دی اف در صورت وجود pdf https://codal.ir/DownloadFile.aspx?hs=tOcL6fqhsKkyplpyKZpDLg%3d%3d&ft=1005&let=2020
فایل اکسل در صورت وجود excel https://codal.ir/Reports/Attachment.aspx?LetterSerial=t6MutEYtqLdCAUtK6qJhMg%3d%3d

12) کوئری نماد

با این متد میتوانید نماد های مشابه استرینگ مورد نظر خود را پیدا کنید. برای مثال با تایپ نماد فملی، تمام نماد هایی که درنام یا نام کامل خود دارای کلمه فملی هستند، لیست می شوند. احراز هویت: https://sourcearena.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودی فیلد نوع ضرورت مثال
توکن شما token string دارد c35544a67970a51a73e693a8208610d3
نماد search string دارد آ س پ
مثال خروجی:
https://sourcearena.ir/api/?token=c35544a67970a51a73e693a8208610d3&search=آ س پ

[
 {
  "name": "آ س پ",
  "full_name": "آ.س.پ",
  "instance_code": "17617474823279712"
 },
 {
  "name": "آ س پح",
  "full_name": "ح. آ.س.پ",
  "instance_code": "48815536392499990"
 }
]
 
خروجی فیلد مثال
نام نماد name آ س پ
نام کامل full_name آ.س.پ
کد نماد instance_code 17617474823279712

13) شاخص صنایع (همه شاخص ها)

شاخص همه گروه های صنعت به همراه شاخص های منتخب احراز هویت: https://sourcearena.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودی فیلد نوع ضرورت مثال
توکن شما token string دارد c35544a67970a51a73e693a8208610d3
اطلاعات شاخص market string دارد indices
مثال خروجی:
https://sourcearena.ir/api/?token=c35544a67970a51a73e693a8208610d3&market=indices
نکته: برای مشاهده آرشیو شاخص صنایع از فیلد date به فرمت Y/m/d استفاده کنید. مثلا:
/api/?token=c35544a67970a51a73e693a8208610d3&market=indices&date=1400/08/04
اطلاعات آرشیو شده از تاریخ 1400/08/03 موجود هستند!

[
 {
  "name": "زراعت",
  "value": "218035.72",
  "change": "-4785.30",
  "percent": "-2.15",
  "max": "219320.63",
  "min": "215656.60"
 },
 {
  "name": "ذغال سنگ",
  "value": "50984.01",
  "change": "1312.91",
  "percent": "2.64",
  "max": "50984.01",
  "min": "49854.87"
 },
]
 
خروجی فیلد مثال
کد شاخص code 01
عنوان شاخص name زراعت
آخرین مقدار value 218035.72
تغییرات change -4785.30
درصد تغییرات percent -2.15
بالاترین مقدار max 219320.63
پایین ترین مقدار min 215656.60

14) ریز معاملات نمادها

تمام معاملات سهم در آخرین روز کاری به تفکیک زمان،حجم و قیمت احراز هویت: https://sourcearena.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودی فیلد نوع ضرورت مثال
توکن شما token string دارد c35544a67970a51a73e693a8208610d3
نام نماد trades string دارد کحافظ
تاریخ date string ندارد 1400/12/11
توجه: در صورت عدم وجود فیلد date ریز معاملات لحظه ای نماد ارائه می شود.
مثال خروجی:
http://sourcearena.ir/api/?token=token&trades=کحافظ

[
 {
  "row": "1",
  "time": "09:00:36",
  "volume": "3000",
  "price": "16890.00"
 },
 {
  "row": "2",
  "time": "09:00:36",
  "volume": "2000",
  "price": "16890.00"
 },
 {
  "row": "3",
  "time": "09:00:36",
  "volume": "1067",
  "price": "16890.00"
 },
 {
  "row": "4",
  "time": "09:00:36",
  "volume": "1000",
  "price": "16890.00"
 },
 {
  "row": "5",
  "time": "09:00:36",
  "volume": "600",
  "price": "16890.00"
 },
 {
  "row": "6",
  "time": "09:00:36",
  "volume": "586",
  "price": "16890.00"
 },
]
 
خروجی فیلد مثال
ردیف row 5
زمان time 09:00:36
حجم volume 600
قیمت price 16890.00

15) قدرت خرید و فروش حقیقی در n روز اخیر

قدرت خرید یا فروش که همان سرانه خرید/فروش است از تقسیم حجم بر تعداد به دست می آید. این متد این مقدار در n روز اخیر در اختیار شما قرار می دهد. احراز هویت: https://sourcearena.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودی فیلد نوع ضرورت مثال
توکن شما token string دارد c35544a67970a51a73e693a8208610d3
نام نماد power string دارد رکیش
تعداد روز های اخیر days int دارد 3
مثال خروجی:
http://sourcearena.ir/api/?token=c35544a67970a51a73e693a8208610d3&power=رکیش&days=3

[
 {
  "date": "1399/11/07",
  "buy_power": "7105.38",
  "sell_power": "8317.28",
  "buy_power_to_sell_power": "0.85",
  "sell_power_to_buy_power": "1.17"
 },
 {
  "date": "1399/11/06",
  "buy_power": "12661.33",
  "sell_power": "8690.75",
  "buy_power_to_sell_power": "1.45",
  "sell_power_to_buy_power": "0.68"
 },
 {
  "date": "1399/11/05",
  "buy_power": "10009.22",
  "sell_power": "9985.70",
  "buy_power_to_sell_power": "1.00",
  "sell_power_to_buy_power": "0.99"
 }
]
 
خروجی فیلد مثال
تاریخ date 1399/11/07
قدرت خریدار buy_power 7105.38
قدرت فروشنده sell_power 8317.28
نسبت قدرت خریدار به فروشنده buy_power_to_sell_power 0.85
نسبت قدرت فروشنده به خریدار sell_power_to_buy_power 1.17

16) سابقه اندیکاتورهای هر نماد

در این متد لیست اندیکاتور های نماد در تایم فریم روزانه و به صورت n دوره آخر قابل دریافت است. احراز هویت: https://sourcearena.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودی فیلد نوع ضرورت مثال
توکن شما token string دارد c35544a67970a51a73e693a8208610d3
نام نماد indicators string دارد رکیش
تعداد روز های اخیر days int دارد 3
مثال خروجی:
http://sourcearena.ir/api/?token=c35544a67970a51a73e693a8208610d3&indicators=رکیش&days=3

[
 {
  "date": "1399/11/15",
  "name": "رکیش",
  "rsi_14": "55.05",
  "mfi_14": "49.69",
  "cci_14": "13.89",
  "wr_14": "-39.37",
  "so_14": {
   "k_value": "34.11",
   "d_value": "22.67"
  },
  "macd_26": {
   "macd_value": "286.03",
   "macd_signal_value": "671.90"
  },
  "stoch_rsi_14": "0.67",
  "adx_14": "38.75",
  "ichimoku_9_26_52_26": {
   "tenken_sen_value": "23105.00",
   "kijun_sen_value": "23960.00"
  },
  "bb_20": {
   "upper": "27273.35",
   "lower": "20812.64"
  },
  "ema_5": "22881.18",
  "ema_10": "23005.23",
  "ema_20": "23040.05",
  "ema_30": "22564.66",
  "ema_50": "21441.54",
  "ema_100": "19786.79",
  "sma_5": "22438.00",
  "sma_10": "22919.00",
  "sma_20": "24043.00",
  "sma_30": "23325.33",
  "sma_50": "21122.80",
  "sma_100": "17995.90",
  "rv_90": "1.27",
  "technical_sum": {
   "buy": 15,
   "neutral": 9,
   "sell": 3
  },
  "instance_code": "27952969918967492"
 },
 {
  "date": "1399/11/14",
  "name": "رکیش",
  "rsi_14": "50.95",
  "mfi_14": "40.36",
  "cci_14": "-48.01",
  "wr_14": "-62.15",
  "so_14": {
   "k_value": "20.85",
   "d_value": "16.95"
  },
  "macd_26": {
   "macd_value": "242.88",
   "macd_signal_value": "810.67"
  },
  "stoch_rsi_14": "0.36",
  "adx_14": "39.75",
  "ichimoku_9_26_52_26": {
   "tenken_sen_value": "23105.00",
   "kijun_sen_value": "23960.00"
  },
  "bb_20": {
   "upper": "27338.79",
   "lower": "20853.20"
  },
  "ema_5": "22461.77",
  "ema_10": "22846.39",
  "ema_20": "22968.48",
  "ema_30": "22484.98",
  "ema_50": "21348.65",
  "ema_100": "19712.79",
  "sma_5": "22150.00",
  "sma_10": "22907.00",
  "sma_20": "24096.00",
  "sma_30": "23224.66",
  "sma_50": "20973.80",
  "sma_100": "17950.10",
  "rv_90": "0.92",
  "technical_sum": {
   "buy": 13,
   "neutral": 7,
   "sell": 7
  },
  "instance_code": "27952969918967492"
 },
 {
  "date": "1399/11/14",
  "name": "رکیش",
  "rsi_14": "50.95",
  "mfi_14": "40.36",
  "cci_14": "-48.01",
  "wr_14": "-62.15",
  "so_14": {
   "k_value": "20.85",
   "d_value": "16.95"
  },
  "macd_26": {
   "macd_value": "242.88",
   "macd_signal_value": "810.67"
  },
  "stoch_rsi_14": "0.36",
  "adx_14": "39.75",
  "ichimoku_9_26_52_26": {
   "tenken_sen_value": "23105.00",
   "kijun_sen_value": "23960.00"
  },
  "bb_20": {
   "upper": "27338.79",
   "lower": "20853.20"
  },
  "ema_5": "22461.77",
  "ema_10": "22846.39",
  "ema_20": "22968.48",
  "ema_30": "22484.98",
  "ema_50": "21348.65",
  "ema_100": "19712.79",
  "sma_5": "22150.00",
  "sma_10": "22907.00",
  "sma_20": "24096.00",
  "sma_30": "23224.66",
  "sma_50": "20973.80",
  "sma_100": "17950.10",
  "rv_90": "0.92",
  "technical_sum": {
   "buy": 13,
   "neutral": 7,
   "sell": 7
  },
  "instance_code": "27952969918967492"
 }
]
 

17) سابقه شاخص در n روز اخیر

آرشیو اطلاعات بازار در قالب متد 9 (اطلاعات بازار بورس و فرابورس) قابل دسترسی است. احراز هویت: https://sourcearena.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودی فیلد نوع ضرورت مثال
توکن شما token string دارد c35544a67970a51a73e693a8208610d3
بازار market string دارد bourse یا farabourse
تعداد روز های اخیر days int دارد 3
مثال خروجی:
http://sourcearena.ir/api/?token=c35544a67970a51a73e693a8208610d3&market=bourse&days=3

[
 {
  "date": "1399/11/20",
  "state": "closed",
  "index": "1,192,858.73",
  "index_change": "22325.58",
  "index_h": "420,117.69",
  "index_h_change": "-852.04",
  "market_value": "47,436,046.231B",
  "trade_number": "1.239M",
  "trade_value": "126,971.994B",
  "trade_volume": "13.320B"
 },
 {
  "date": "1399/11/19",
  "state": "closed",
  "index": "1,170,497.09",
  "index_change": "35151.44",
  "index_h": "420,957.48",
  "index_h_change": "4973.09",
  "market_value": "46,552,613.929B",
  "trade_number": "808,269",
  "trade_value": "69,070.654B",
  "trade_volume": "6.210B"
 },
 {
  "date": "1399/11/18",
  "state": "closed",
  "index": "1,135,345.48",
  "index_change": "-37665.38",
  "index_h": "415,984.26",
  "index_h_change": "-7164.33",
  "market_value": "45,148,818.617B",
  "trade_number": "776,471",
  "trade_value": "69,835.326B",
  "trade_volume": "6.772B"
 }
]
 
ارائه مقدار nav صندوق های موجود در بازار بورس و فرابوس https://sourcearena.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودی فیلد نوع ضرورت مثال
توکن شما token string دارد c35544a67970a51a73e693a8208610d3
صندوق مورد نظر nav string دارد نام نماد یا all (لیست همه nav ها)
مثال خروجی:
http://sourcearena.ir/api/?token=c35544a67970a51a73e693a8208610d3&nav=یاقوت

  {"name":"یاقوت","nav":"12884"}
 

19) الگوهای کندل استیک

در این اندپوینت، الگوهای کندل شناسی که در آخرین کندل روزانه نماد ها اتفاق افتادند قابل دسترسی است. https://sourcearena.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودی فیلد نوع ضرورت مثال
توکن شما token string دارد c35544a67970a51a73e693a8208610d3
تعداد روز های اخیر cs_pattern string دارد نام نماد یا all (همه الگو ها)
مثال خروجی:
http://sourcearena.ir/api/?token=c35544a67970a51a73e693a8208610d3&cs_pattern=all&json


  {
    "date": "1400\/05\/27",
    "data": {
      "InvertedHammer": [
        {
          "instance_code": "65490886290565185",
          "name": "شزنگ"
        },
        {
          "instance_code": "50368344235826302",
          "name": "لازما"
        },
        ...
 
خروجی فیلد مثال
تاریخ date 1400/05/27
شناسه نماد مشمول instance_code 65490886290565185
نام نماد مشمول sell_power 8317.28

20) اطلاعات قیمتی تعدیل شده (کندل روزانه)

قیمت های مورد نیاز نمودار شمعی شامل اولین قیمت، آخرین قیمت، پایینترین قیمت و بالاترین قیمت،حجم معامله و ارزش معامله
احراز هویت: https://sourcearena.ir/api/?token=your_token
این اندپوینت به صورت مجزا ارائه می شود. برای فعال سازی آن به پشتیبانی مراجعه کنید
ورودی
ورودی فیلد نوع ضرورت مثال
توکن شما token string دارد c35544a67970a51a73e693a8208610d3
فیلد تعدیل adjusted - دارد -
نام نماد name string دارد زمگسا
از تاریخ from long دارد 14000910
تا تاریخ to long دارد 14001010
نوع تعدیل type int دارد 1= افزایش سرمایه و تقسیم سود
2= افزایش سرمایه
3= تقسیم سود
مثال خروجی:
https://sourcearena.ir/api/?token=c35544a67970a51a73e693a8208610d3&adjusted&name=زمگسا&from=14000910&to=14001010&type=1

 {
  "name": "زمگسا",
  "namad_code": "IRO1MAGS0001",
  "count": 21,
  "type": 1,
  "data": [
    {
      "date": "1400\/09\/10",
      "trade_volume": 396090,
      "trade_value": 6802038610,
      "open_price": 17750,
      "max_price": 17890,
      "min_price": 16820,
      "final_price": 17260,
      "close_price": 17430
    },
    {
      "date": "1400\/09\/13",
      "trade_volume": 332695,
      "trade_value": 5651855890,
      "open_price": 16940,
      "max_price": 17410,
      "min_price": 16850,
      "final_price": 17000,
      "close_price": 17260
    },
    {
      "date": "1400\/09\/14",
      "trade_volume": 362287,
      "trade_value": 6222247440,
      "open_price": 17980,
      "max_price": 17980,
      "min_price": 16770,
      "final_price": 17100,
      "close_price": 17220
    },
  .
  .
  .
 
خروجی فیلد مثال
نام نماد name زمگسا
کد نماد namad_code IRO1MAGS0001
تعداد ریکورد count 21
نوع تعدیل type 1
اطلاعات data Array of ohlc,data,trade volume and value

21) کندل میان روز (لحظه ای)

خروجی دارای ساعت، قیمت ها و حجم می باشد. این اطلاعات مربوط به آخرین روز معامله نماد می باشد.
کندل در بازه های 2 دقیقه ای ارائه می گردد.
احراز هویت: https://sourcearena.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودی فیلد نوع ضرورت مثال
توکن شما token string دارد c35544a67970a51a73e693a8208610d3
نماد intra_day string دارد حپارسا
مثال خروجی:
https://sourcearena.ir/api/?token=c35544a67970a51a73e693a8208610d3&intra_day=حپارسا

  [
 {
  "time": "09:00",
  "open": "30700",
  "high": "30700",
  "low": "30700",
  "close": "30700",
  "volume": "870"
 },
 {
  "time": "09:06",
  "open": "30850",
  "high": "30850",
  "low": "30700",
  "close": "30812",
  "volume": "665"
 },
 {
  "time": "09:10",
  "open": "31900",
  "high": "31900",
  "low": "30800",
  "close": "31080",
  "volume": "3856"
 },
 
خروجی فیلد مثال
زمان time 09:00
اولین قیمت open 30700
بیشترین قیمت high 30700
کمترین قیمت low 30700
آخرین قیمت close 30700
حجم volume 870

22) لیست نمادهای متوقف شده

نمادهایی که متوقف شده اند، اطلاعاتشان در اندپوینت همه نمادها وجود ندارد اما در اندپوینت نماد خاص قابل دسترسی می باشد.
این لیست هر 5 دقیقه یکبار بروز می شود.
احراز هویت: https://sourcearena.ir/api/?token=your_token
ورودی
ورودی فیلد نوع ضرورت مثال
توکن شما token string دارد c35544a67970a51a73e693a8208610d3
فیلد نمادهای متوقف closed_symbols - دارد -
مثال خروجی:
https://sourcearena.ir/api/?token=c35544a67970a51a73e693a8208610d3&closed_symbols

  [
  {
    "name": "تپمپس",
    "full_name": "پمپ پارس",
    "market": "فرابورس",
    "date_of_close": "2017-04-29T18:17:49",
    "reason_of_close": "ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر"
  },
  {
    "name": "چبسپا",
    "full_name": "بسته بندی پارس",
    "market": "فرابورس",
    "date_of_close": "2017-04-29T18:17:49",
    "reason_of_close": "ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر"
  },
 
خروجی فیلد مثال
نام name تپمپس
نام کامل full_name پمپ پارس
بازار market فرابورس
تاریخ بسته شدن date_of_close 2017-04-29T18:17:49
دلیل بسته شدن reason_of_close ممنوع - متوقف - توقف به دلایل دیگر